WALK&TALK

Beste deelnemers van Walk&Talk van donderdag 11 februari 2021.
Hierbij de informatie over de on-line training met als thema Veranderingsproces bij een baan. Dit is een onderdeel uit de online-training FindYourJob.
Onder het kopje ‘Informatie’ vind je het stap-budget, leerwerkloket e.a..

Verandering van baan

Wanneer je overtallig wordt bij een bedrijf, verlies je de zekerheid en de focus op je toekomst verandert. Je kunt minder zelfvertrouwen krijgen je weet nog niet wat de toekomst je gaat brengen. Je ondergaat een veranderingsproces. Een veranderingsproces onderscheidt zich in 3 fasen:

1e Het afscheid nemen van je baan
Er komt een reactie van ontkenning, mijn baan verliezen, dit kan niet.
Je krijgt een reactie van verzet, hoe is dit mogelijk.
Je gaat onderhandelen en een oplossing zoeken.
Het accepteren, het is nu eenmaal zo, ik moet mijn baan loslaten.

2e De overgangsfase
Je zit tussen een grensgebied van 2 werelden. Je aanvaardt de verandering, maar je bent nog niet echt in staat om acties te ondernemen die toekomstgericht zijn. In deze periode kunnen er belemmeringen ontstaan, iets wat je tegen houdt om tot actie over te gaan.

Je bent ontmoedigd door ontslag

– afwijzing niet persoonlijk oppakken
– zie ontslag als een kans en jezelf te ontdekken

Je blijft hangen in het verleden
– verleden loslaten
– aandacht op andere zaken zetten
– leren sneller in de toekomst kijken

Je hebt geen eigenwaarde
– jezelf waardevol vinden
– zelfonderzoek doen in je kwaliteiten en behaalde successen

3e Het integreren
Je gaat solliciteren, je krijgt reacties en binnen een bepaalde tijd heb je een nieuwe baan.
Je hebt nieuwe collega’s en je aandacht is gericht op je nieuwe werkomgeving.

Hoe eerder je de vorige baan kunt loslaten en je eigen verantwoordelijkheid neemt voor
je toekomst, hoe sneller jij je positieve energie kunt richten op een nieuw toekomstbeeld.
Hiervoor is een pro-actieve instelling nodig. 

Pro- en re-actief

Het woord pro-actief komen we vaak tegen in een vacature,
wat betekent pro-actief en wat betekent re-actief?

Pro-actief
 Je focust je op nieuwe kansen.
 Je vizier is gericht op je toekomst.
 Je neemt je eigen verantwoordelijkheid.
 Je zoekt mogelijkheden om te leren.
 Je ziet leermomenten als het niet goed gaat.
 Je gaat netwerken.

Het tegenovergestelde van pro-actief is re-actief

Re-actief
 Je toont defensief gedrag.
 Je bent gericht op het verleden.
 Anderen zijn verantwoordelijk.
 Je focust je op belemmeringen.
 Je pakt geen nieuwe zaken op.
 Je wacht op wat anderen je aanreiken.

De re-actieve werkzoekende steekt zijn energie in klagen en vermijdingsgedrag.
De pro-actieve werkzoekende steekt zijn energie in het bereiken van zijn doelen.

Opdracht

Wat wil je loslaten
– schrijf op wat je wilt loslaten en laat het dan ook los.

Welke belemmeringen spelen een rol en hoe ga je dit aanpakken
– indien je vastloopt en je belemmeringen zelf niet kan oplossen, zoek hulp.

Welke acties ga je uitzetten
– maak een stappenplan en zet acties uit, bepaal in welke situatie je zit in het
veranderingsproces en zet daar je acties in uit.