VERANDERING VAN BAAN

Wanneer je boventallig wordt bij een bedrijf, verlies je de zekerheid en de focus op je toekomst verandert. Je kunt minder zelfvertrouwen krijgen je weet nog niet wat de toekomst je gaat brengen. Je ondergaat een veranderingsproces. Een veranderingsproces onderscheidt zich in 3 fasen, het proces begint met:

Het afscheid nemen van je baan
Er komt een reactie van ontkenning, mijn baan verliezen, dit kan niet.
Je krijgt een reactie van verzet, hoe is dit mogelijk.
Je gaat onderhandelen en een oplossing zoeken.
Het accepteren, het is nu eenmaal zo, ik moet mijn baan loslaten.

De overgangsfase
Je zit tussen een grensgebied vanĀ 2 werelden. Je aanvaardt de verandering, maar je bent nog niet echt in staat om acties te ondernemen die toekomstgericht zijn. In deze periode kunnen er belemmeringen ontstaan, iets wat je tegen houdt om tot actie over te gaan.

Het integreren
Je gaat solliciteren, je krijgt reacties en binnen een bepaalde tijd heb je een nieuwe baan. Je hebt nieuwe collega’s en je aandacht is gericht op je nieuwe werkomgeving.

Hoe eerder je de vorige baan kunt loslaten en je eigen verantwoordelijkheid neemt voor
je toekomst, hoe sneller jij je positieve energie kunt richten op een nieuw toekomstbeeld.
Hiervoor is een pro-actieve instelling nodig. Klik hier voor een pro-actieve en re-actieve instelling.