EEN VACATURE

In een vacature staat het volgende:

Bedrijfsomschrijving
In een vacature staat de beschrijving van kernactiviteiten van de organisatie die antwoord geeft op wie ze zijn en wat ze doen, ook wel missie genoemd. Letterlijk is de missie datgene wat een onderneming wil uitdragen naar buiten. Daarbij kan de organisatie een duidelijk beeld schetsen wat de organisatie wil, wat er in de toekomst gaat gebeuren, de visie.  Ook kan er worden vermeld welk gedrag en normen en waarden er gelden, de bedrijfscultuur.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn nodig om de functie te kunnen uitvoeren, zoals:
opleiding, werkervaring, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.

Functie-omschrijving
In de functie-omschrijving staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
die je moet kunnen uitvoeren voor een bepaalde functie.

Arbeidsvoorwaarden
Dit zijn de voorwaarden waarop je werkt en liggen vast in een arbeidsovereenkomst.
De meest bekende zijn arbeidsduur, salaris, vakantiedagen, reiskosten, studie.
Voorwaarden spreek je af met de werkgever en leg je vast in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan arbeidsvoorwaarden ook in een CAO,

Contactgegevens
Aangegeven wordt hoe je moet solliciteren, aan wie je je cv en brief moet richten,
binnen welk termijn en de contactpersoon.

Acquisitie door bureaus n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Dit betekent dat werving&selectiebureaus zich niet kunnen melden. Als sollicitant ben
je uiteraard welkom om vragen te stellen tenzij anders in de vacature is vermeld.