STARR METHODE

STARR is een interviewtechniek die tijdens een sollicitatiegesprek wordt gebruikt.
Omdat de werkgever een realistisch beeld van je wil krijgen worden er vragen gesteld over jouw gedrag uit het verleden in een bepaalde situatie. Men krijgt zo een goed beeld of je over de gewenste competenties beschikt en hoe je hiermee in de toekomst omgaat.

STARR staat voor

Situatie → hoe was je situatie?
Taak → wat was in deze situatie jouw taak?
Actie → welke acties heb je ondernomen?
Resultaat → wat was je behaalde resultaat?
Reflectie → wat zegt dit gedrag over jouw?

VOORBEELD met als eigenschap ‘resultaatgericht’

Situatie
Als verkoper werkte ik in een ICT-zaak. De manager stelde mij het doel om
binnen een jaar de verkoopcijfers met 10% te verhogen.

Taak
Mijn taak was om meer omzet te creëren.

Actie
Ik zorgde voor een reclamecampagne en ben een cursus verkooptechniek gaan volgen.

Resultaat
Het resultaat was dat de verkoopcijfers niet met 10 maar met 15% zijn gestegen.

Reflectie
Het opzetten van een reclamecampagne heeft geleid naar meer klanten waardoor er een hogere omzet was. Door het volgen van een cursus heb ik meer kennis gekregen van de verkooptechnieken, deze heb ik in de praktijk toegepast. Ik ben
trots op het behaalde resultaat en de manager is tevreden.