Profit of non-profit

Een profit organisatie/bedrijf is gericht op het maken van winst. Winst is noodzakelijk voor het voortbestaan. Er wordt nauwkeurig gelet op prijs, plaats, product en promotie.

Een non-profit organisatie is een organisatie die niet is gericht op winst, maar op publieke aangelegenheden en maatschappelijke doeleinden zoals een bibliotheek, een school of organisaties als Greenpeace en het Wereldnatuurfonds.

Hoewel de organisaties geen winstoogmerk hebben, hebben zij wel inkomsten nodig.
Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voorkomen uit acties en bijdrage van “klanten” aan de gemaakte kosten, of contributies van leden. Non-profitorganisaties die gesubsidieerd zijn door de overheid worden ook door de overheid op kwaliteit gecontroleerd. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoet, kan de subsidie stopgezet worden.