Opdracht 3

PERSOONSPROFIEL SCHRIJVEN

Het persoonsprofiel is de eerste kennismaking met jou als persoon. Schrijf in de
ik-vorm een kort verhaal van ongeveer 5 regels wat jij de werkgever kunt bieden.
Schrijf je persoonsprofiel toe naar wat er in de vacature wordt gevraagd.

De volgende onderwerpen staan in een profiel
– naar welke functie je op zoek bent
– 3 Unique Selling Points (USP’s) die aansluiten bij je beroep
– je ambitie, hoe jij je in de toekomst wilt ontwikkelen
– je doel, wat jij wilt bereiken
– wat jij de werkgever verder kunt bieden

Schrijf je persoonsprofiel