Opdracht 1

WAAR STA JE OP DE ARBEIDSMARKT

Als jij je baan verliest kun je een afstand tot de arbeidsmarkt creëren. Als jij jezelf een cijfer moet geven van 1 t/m 10 hoever je afstand tot de arbeidsmarkt is, welk cijfer zou
je kiezen?

(1 is grote afstand tot de arbeidsmarkt, 10 is dichtbij).

Ik geef mij het cijfer  ……

Waarom geef jij jezelf dit cijfer?