Ofman methodiek

Een hulpmiddel om je eigen kwaliteiten in kaart te brengen is het kernkwadrant van
Daniel Ofman. Kernkwaliteiten zijn volgens Ofman eigenschappen die tot de kern van
een persoon behoren. Het zijn de specifieke sterktes die iemand bij uitstek kenmerken. Het gevaar bestaat dat de kwaliteiten doorslaan en daardoor zogenoemde valkuilen kunnen worden, een dusdanige vervorming van de doorgeschoten kwaliteit dat deze daarmee zelfs een zwakte wordt. Zo kan iemand met de kernkwaliteit ‘hulpvaardig’ doorslaan in de valkuil ‘bemoeizucht’.

Je hebt dus ‘kwaliteiten’ en daarmee verbonden ‘valkuilen’. Maar daarnaast heb je ook je allergieën. Om het eenvoudig te stellen: een allergie is herkenbaar doordat jij je ergert aan een vervorming van een ander. In dat geval roept deze persoon jouw allergie op. Deze wat jou betreft negatieve eigenschap van de ander verbergt echter wel een kwaliteit in zich. Deze verborgen kwaliteit kan, als je er allergisch voor bent, voor jou een belangrijk ontwikkelpunt aangeven, jouw zogenoemde uitdaging of leerpunt.

Samengevat
⇒ Een kernkwaliteit is een eigenschap die tot de kern van een persoon behoort.
⇒ Een valkuil is een vervorming van een doorgeschoten kernkwaliteit.
⇒ Een uitdaging is een ontwikkelpunt, inzicht krijgen en het verbeteren van jouw gedrag.
⇒ Een allergie is een irritatie, gedrag waar men zich aan ergert, hierin zit een uitdaging.

Voorbeeld

Kernkwaliteitdaadkrachtig
Valkuil –
drammerig
Uitdaging –
geduldig
Allergie –
passief

⇒  Je zit vol energie, je houdt van doorpakken en snel dingen voor elkaar krijgen.
Je kwaliteit is dat je daadkrachtig bent, voor een werkgever van belang.

⇒ Toch kan het zijn dat je te snel wilt, je geen geduld hebt, niet voldoende communiceert,
collega’s geen tijd gunt. Jouw kwaliteit wordt dan je valkuil. Collega’s zien je als een drammerig persoon en kunnen je gaan tegenwerken.

⇒ Je uitdaging is om te leren meer geduld te hebben, niet te snel te willen. Je omgeving erbij te betrekken en te communiceren.

⇒ Je allergie of irritatie ligt bij mensen die passief en te afwachtend zijn en mensen die geen initiatief nemen of niet meedenken.

Het kan ook andersom dat je geduldig bent en moet leren meer daadkrachtiger te zijn.

Voorbeelden zijn

Kernkwaliteit – geduldig
Valkuil – passief   
Uitdaging
– daadkrachtig         
Allergie
– drammerig

Kernkwaliteit – profilerend
Valkuil – arrogant   
Uitdaging
– bescheidenheid            
Allergie
– onzichtbaar

Kernkwaliteit – bescheiden
Valkuil – onzichtbaar      
Uitdaging
– profileren          
Allergie
– arrogant