Informeel bedrijf

Bij een informeel bedrijf is er een sociale structuur van werknemers. Zij stemmen  het werk en de gedragscodes met elkaar af, vaak is er geen organisatieschema. Dit past
bij een taak- en machtsgerichte bedrijfscultuur.