Formeel bedrijf

Bij een formeel bedrijf zijn er officieel vastgestelde regels, procedures en gezags-verhoudingen met een organisatieschema. Verantwoordelijk- en bevoegdheden
zijn vastgelegd. Dit past bij een rolgerichte bedrijfscultuur.