Een competentie cv bestaat uit:

Persoonsgegevens
Naam
Straat en huisnr.
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mail
Mobielnr.
LinkedIn

Foto
Een foto geeft een eerste indruk. Zet een recente foto van goede kwaliteit op je cv waarop je representatief overkomt en in de lens kijkt. Het is een vrije keuze of je een foto plaatst. Voordeel is dat je opvalt en beter wordt onthouden. Nadeel is afleiding van de inhoud en keuze op basis van uiterlijk.

Persoonsprofiel
Vermeld naar welke functie je op zoek bent; je 3 Unique Selling Points ofwel je beste eigenschappen die aansluiten bij je beroep; je ambitie en doel. Wat jij de werkgever kunt nog meer kunt bieden.

Werkervaring
Dit is het meest belangrijke onderdeel. Zet recente werkervaring daarom direct onder het persoonsprofiel. Vermeldt functie, bedrijf, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en resultaten. Functies die ver in het verleden liggen en niet van toegevoegde waarde zijn, benoem hiervan een minimum aan gegevens. Geef aan waarom je bent weggegaan bij je laatste 2 werkgevers.

Opleiding en cursus
Maak een opsomming van de werkgerichte belangrijkste opleidingen. Zet de meest recente opleiding bovenaan. Vermeldt specialisaties (je meerwaarde). De cursussen die je hebt gevolgd zet je onder een apart kopje. Heb je een diploma of certificaat behaald zet dit erbij.

Computervaardigheden
Omschrijf je kennis en vaardigheden van computerprogramma’s met toevoeging van behaalde diploma’s of certificaten.

Talen
Splits de talen uit in zowel spreek- als schrijftaal.
De standaardterminologie die wordt gebruikt voor taalvaardigheid is het volgende:
vloeiend, uitstekend, goed, redelijk, matig.

Overigen
Vermeld je rijbewijs en eventueel in bezit van auto.
Andere zaken die van toegevoegde waarden kunnen zijn.

Vrijetijdsbesteding of hobby
Noem activiteiten die laten zien dat je actief bent. Bij vrijwilligerswerk, vraag jezelf af of deze werkzaamheden van toegevoegde waarde zijn voor de functie waarop je solliciteert.
Ben voorzichtig met het benoemen van sport die blessuregevoelig zijn.

Vermelden van referenties
Vraag eerst aan de persoon toestemming voordat je zijn/haar contactgegevens vermeldt.
Een andere optie is het vermelden van ‘referenties op aanvraag’.