Ambitie en doelstelling

⇒ Met ambitie wordt bedoeld, hoe jij je in de toekomst wilt ontwikkelen.
Je ambitie dient in overeenstemming te zijn met jouw opleiding, werkervaring
en andere kwaliteiten.

⇒ In een doelstelling staat wat jij wilt bereiken in de toekomst.