Machtsgerichte cultuur

In de machtscultuur is de samenwerking gebaseerd op macht. Er is één centrale machtsbron van waaruit de rest via verschillende machtscirkels wordt beïnvloed.

De centrale machtsfiguur weet zijn medewerkers te bespelen, te manipuleren. Hij weet welke sleutelfiguren hij aan zich moet binden. Een organisatie met een machtscultuur is resultaatgericht. Alleen het, veelal financiële, resultaat telt. Het is niet belangrijk hoe dat wordt behaald. In een dergelijke cultuur wordt meer vertrouwen gesteld in individuele personen dan in groepen maar vaak worden ook de leefbaarheidsvoorwaarden voor grote groepen werknemers verwaarloosd.

Wat betekent dit voor de (potentiële) medewerker
De medewerker wordt vooral gezien als iemand die zich inzet voor het resultaat van het bedrijf. Men moet efficiënt kunnen werken onder een bepaalde tijdsdruk en loyaal zijn aan de centrale machtsbron.

In welke organisaties
Dit cultuurtype ziet men met name in organisaties in de startfase, met één leider aan de top die de beslissingen neemt.

Voorbeelden daarvan: ambachtelijke bedrijven, horecagelegenheden, zelfstandige winkeliers. De cultuur kan ook gevonden worden in grotere concerns op divisieniveau, waar de divisiedirecteur van de concerndirectie een behoorlijke autonomie heeft gekregen.

Bron: organisatiecultuur – Harrison