De hiërarchische organisatie

In een hiërarchische organisatie zijn lage- en hoge managementlagen, medewerkers werken met veel formele afspraken en kaders. Er wordt veel formeel overlegd en medewerkers zoeken naar een vorm van zelfbevestiging of zekerheid. In een hiërarchie zijn er formele en begrensde taken, bij een platte organisatie is er veel formeel- en informeel overleg en een gemeenschappelijk takenpakket. Bij een hiërarchische organisatie is dit allemaal strak geregeld.