DE DENKER

De denker is goed in logisch redeneren, denken in stappen en schema’s en het kunnen ontdekken van algemene regels. De denker kan omgaan met theorie, nauwkeurig werken en leert graag uit boeken. De denker ziet het als uitdaging om zaken praktisch uitvoerbaar te maken door ideeën logisch te maken. Het is mogelijk dat de denker liever alleen werkt dan in een groep. Hij heeft meer belangstelling voor theorieën dan voor dingen en mensen. Hij benadert de dingen die gebeuren vooral met zijn verstand.

Hoe leert de denker het beste?
Hij vindt het prettig om zelfstandig de leerstof door te nemen en deze leerstof binnen zijn eigen denkwereld vorm te geven. Hij heeft graag achtergrondinformatie. Ingewikkelde problemen ziet hij als een uitdaging. Het gaat hem goed af om te werken met boeken en
of computers. De denker vindt het prettig om met een duidelijk leerprogramma te werken.

Optimale leeromgeving
Hij houdt van orde en rust. Hij werkt graag in gestructureerde situaties met een duidelijk doel.