DE BESLISSER

De beslisser is praktisch ingesteld en werkt doelgericht en planmatig. De beslisser houdt zich liever bezig met technische problemen dan met mensen. Hij is nuchter, staat met beide benen op de grond en vindt het interessant om problemen op te lossen en/of nieuwe ideeƫn uit te werken in de praktijk. De beslisser wil graag snel aanpakken en niet te lang discussiƫren over de oplossing van een probleem. Praktisch gericht zijn en verbanden zoeken tussen theorie en praktijk zijn sterke punten.

Hoe leert de beslisser het beste?
De beslisser wil zich graag richten op praktische zaken. Wanneer hij de kans krijgt dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding, kan hij snel leren. De beslisser heeft behoefte aan een duidelijke rode draad in de leerstof en een relatie tussen theorie en praktijk.

Optimale leeromgeving
Duidelijke rode draad in leerstof. Gelegenheid om conclusies te trekken, een duidelijke relatie tussen leerstof en praktijk. Techniek en aanwijzing om problemen op te lossen of taken uit te voeren. Gelegenheid om zelf met oplossingen te experimenteren.