Boventallig

Boventalligheid houdt in dat een functie bij de werkgever vervalt. De werkgever heeft de intentie het aantal personeelsleden te verminderen. Dit kan door financiƫle problemen, reorganisatie, fusies of samenwerking met andere bedrijven.

Boventalligheid kan leiden tot ontslag of kan leiden tot een andere functie bij hetzelfde bedrijf. Worden er meer dan 20 werknemers ontslagen dan spreekt men van een collectief ontslag. De werkgever is dan verplicht gebruik te maken van het afspiegelingsbeginsel waarbij een ontslagvolgorde wordt bepaald.

Voor medewerkers uit dezelfde leeftijdscategorie geldt dat de persoon met het kortste dienstverband als eerste vertrekt (dit staat bekend als Last In, First Out of LIFO).
Bij een afspiegeling wordt er gerekend in aantal mensen en niet in aantal fte.

Door de werkgever wordt er bepaald in welke functie er moet worden ingekrompen.
Hij bepaalt hoeveel werknemers er werkzaam zijn in deze functie. Werknemers worden
in 5 leeftijdsgroepen ingedeeld. De werkgever stelt vast hoeveel werknemers in een functie boventallig raken.