Wat is een competentie?

Competentie is het vermogen om een taak met de juiste eigenschappen, kennis en vaardigheden te verrichten. Het zijn de bouwstenen die je nodig hebt om te solliciteren.
Hier vind je een opsomming van de bouwstenen voor een goede sollicitatie. 

Kennis → dit zegt iets over wat men heeft geleerd, de opleiding.

Vaardigheden
 → dit zijn fysieke handelingen waarin iemand bedreven is.

Eigenschappen → dit zijn de kenmerken van een persoon.

Capaciteiten → geeft aan op welk niveau men functioneert.

Motivatie → is het enthousiasme, de interesse in een beroep.

Passie → dit is de drijfveer, iets wat men met hart en ziel doet.

Attitude → is de juiste houding tonen om een goede werknemer te zijn.

Prestaties → dit zijn de behaalde resultaten en successen.

Werkervaring  → biedt inzicht in het werkverleden.