Platte organisatie

Een platte organisatie kent geen ingewikkelde structuren en afgebakende taken. Werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen.
Het gaat om eigen verantwoordelijkheid, samen met je collega’s zorg je voor een effectieve samenhang van de verschillende functies, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.
De werkafspraken en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers staan centraal. Overbodige structuren en lage- en hoge managementlagen zijn er niet. Het succes en de effectiviteit van een platte organisatie valt en staat dus met communicatie en heldere afspraken. Met mensen die begrijpen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun werk.