OFMAN METHODIEK

Een hulpmiddel om je eigen kwaliteiten in kaart te brengen is het kernkwadrant van Daniel Ofman. Kernkwaliteiten zijn volgens Ofman eigenschappen die tot de kern van
een persoon behoren. Het zijn de specifieke sterktes die iemand bij uitstek kenmerken. Het gevaar bestaat dat de kwaliteiten doorslaan en daardoor zogenoemde valkuilen kunnen worden, een dusdanige vervorming van de doorgeschoten kwaliteit dat deze daarmee zelfs een zwakte wordt. Zo kan iemand met de kernkwaliteit ‘hulpvaardigheid’ doorslaan in de valkuil ‘bemoeizucht’.

Je hebt dus ‘kwaliteiten’ en daarmee verbonden ‘valkuilen’. Maar daarnaast heb je ook je allergieën. Om het eenvoudig te stellen: een allergie is herkenbaar doordat jij je stoort of ergert van een vervorming van een ander. In dat geval roept deze persoon jouw allergie op. Deze wat jou betreft negatieve eigenschap van de ander verbergt echter wel een kwaliteit in zich. Deze verborgen kwaliteit kan, als je er allergisch voor bent, voor jou een belangrijk ontwikkelpunt aangeven, jouw zogenoemde uitdaging.

Voorbeeld
Een verkoper heeft als kernkwaliteit communicatief. Dit is een goede eigenschap om als verkoper te functioneren. Als hij teveel communiceert krijgt de klant niet de kans om aan te geven wat hij/zij wil, de klant wordt niet gehoord. Zijn kernkwaliteit wordt zo zijn valkuil. De klant kan de verkoper beoordelen dat hij te betweterig of te arrogant is.
De uitdaging van de verkoper is beter te luisteren naar de klant. Zijn allergie is dan het tegenovergestelde van communicatief en dat zijn mensen die niets of weinig zeggen.

VOORBEELDEN

Kernkwaliteit – bescheiden
Valkuil – onzichtbaar      
Uitdaging
– jezelf profileren          
Allergie
– arrogante mensen

Kernkwaliteit – geduldig
Valkuil – passief   
Uitdaging
– daadkrachtig         
Allergie
– drammerig

Kernkwaliteit – profilerend
Valkuil – arrogant   
Uitdaging
– bescheidenheid            
Allergie
– onzichtbaar

Kernkwaliteit – nauwkeurig
Valkuil – perfectionistisch    
Uitdaging
– flexibel          
Allergie
– chaotische mensen