Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de directie en werknemers van een bedrijf. Sommigen hebben door hun positie, kennis of uitstraling een grotere invloed op de cultuur dan anderen. Als men past binnen de juiste bedrijfscultuur kan men gedrag, houding en normen snel eigen maken. Men voelt zich dan snel thuis binnen het bedrijf of organisatie.