MEETLAT

In het begin heb je jezelf een cijfer gegeven waar je stond op de arbeidsmarkt.
Geef je na het volgend van deze training opnieuw een cijfer.
(1 is grote afstand tot de arbeidsmarkt, 10 is dichtbij).

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10