Missie en Visie

Missie is een beschrijving van kernactiviteiten van de organisatie, die antwoord geeft op:

  • Wie zijn we?
  • Wat doen we?

Letterlijk is een missie datgene dat een onderneming wil uitdragen naar buiten.
De basis is het Latijnse woord ‘mittere’, dat ‘uitzenden, betekent.

Visie geeft een duidelijk beeld van wat een organisatie wil dat er in de toekomst gaat gebeuren.