BELEMMERINGEN OVERWINNEN

Indien je niet deelneemt aan de arbeidsmarkt kunnen er belemmeringen ontstaan.
Door zelfonderzoek te doen welke belemmeringen dit zijn, hiervoor een oplossing te zoeken, krijg je meer zelfvertrouwen. Met zelfvertrouwen is de kans groter dat je jouw gewenste baan krijgt. Hieronder lees je belemmeringen die op jou van toepassing kunnen zijn. Door met de cursor op de 2e balk te gaan staan zie je hoe je deze kunt overwinnen.

JE BLIJFT HANGEN IN HET VERLEDENVerleden loslaten, aandacht op andere zaken richten, leer sneller in de toekomst te kijken

JE BENT ONTMOEDIGD DOOR JE ONTSLAGAfwijzing niet persoonlijk opvatten, zie je ontslag als een kans om jezelf opnieuw te ontdekken

JE HEBT GEEN EIGENWAARDEJezelf waardevol vinden door zelfonderzoek te doen in je kwaliteiten en je behaalde successen

JE CIJFERT JEZELF WEGJezelf laten zien door je kwaliteiten en successen te benoemen en deze te presenteren

JE BENT ONZEKERNiet twijfelen aan jezelf, vertrouw op je eigen kracht en blijf in je eigen kracht

JE HEBT GEEN OVERTUIGINGSKRACHTFocus op jezelf, zeg waar je voor wilt gaan, waarvoor je staat

JE LAAT DINGEN OP ZIJN BELOOPStel prioriteiten - sneller actie ondernemen - jezelf niet laten afleiden door andere verplichtingen

ER IS WEINIG AANBOD VAN BANENInitiatieven nemen door andere functie-mogelijkheden te onderzoeken

JE BENT LANG UIT HET ARBEIDSPROCESZorg dat je up-to-date blijft middels cursus of opleiding

JE KRIJGT GEEN BAAN IN VERBAND MET LEEFTIJDSenioriteit tonen, je meerwaarde zoals stabiliteit, zelfstandig en levenservaring