Formeel of informeel

Bij een formeel bedrijf zijn er officieel vastgestelde regels, procedures en gezags-verhoudingen met een organisatieschema. Verantwoordelijk- en bevoegdheden zijn vastgelegd. Dit past bij een rolgerichte bedrijfscultuur.

Bij een informeel bedrijf is er een sociale structuur van werknemers. Zij stemmen  het werk en de gedragscodes met elkaar af, vaak is er geen organisatieschema. Dit past bij een taak- en machtsgerichte bedrijfscultuur.